7 days on Camino Lituano from Kaunas to Lazdijai

7 days on Camino Lituano from Kaunas to Lazdijai

May 27 at 9 AM to Jun 2 at 6 PM

https://www.facebook.com/events/196546794467822/

Due to St. Jacobs route in Lithuania (Kaunas –Lazdijai) opening, we are inviting to seven days trip. We will be walking, communicating, meeting native people and admiring a beautiful nature of Lithuania. We will commemorate one hundred anniversary of Lithuanian independence and the establishment of St. Jacobs route in Lithuania, which will join the European route leading to Santiago de Compostela in Portugal.
General information: 
The length of the trip – seven days;
Total distance – about 200 km;
The distance of one day trip – 25-30 km;
The beginning of the trip – Pazaislis monastery (T. Masiulio str. 31, Kaunas);
Arriving to the starting point – May 27 from 5 till 9 p.m. Pazaislis monastery (T. Masiulio str. 31, Kaunas);
A final registration, short instruction, passports of pilgrims and maps will be given.
End of the trip – June 2 (Lazdijai central square).
Places of accommodation:
Dauksiagire (Pakuonis), Prienai, Punia, Alytus, Miroslavas, Meteliai, Lazdijai.
The night before the trip the pilgrims can spent in Pazaislis monastery recollection centre or in a hotel Baltos bures (R.Kalantos str. 124, Kaunas).
Registration – it’s compulsory to register filling the special registration form;
The maximum number is 50 people because of sleeping places. The participants register individually. Till May 15 are registered only these pilgrim’s who are going to walk for seven days. From May 16, if there are places, other participants will be registered who want to go only several days. This is the registration form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMDSdS5cz6SVYZedEfxqx-3Z_Gt4OIQZWjyYTccz0NW4pnPg/viewform
Preliminary trip budget for 1 person:
Accommodation for one night: 8-12 /person.
Foood :supper+ breakfast(organized) 8-10 €/person.
The places where the supper will not be served catering will be introduced.
There aren’t any payment in advance, the money is given to the owners of particular service.
The end of the trip June 2, Lazdijai. You will appear at the festival of Lazdijai town “Border fiesta” https://www.facebook.com/events/1192836944179813/
Detailed information of the trip will be sent to everybody who registered by email.
The organizes and partners of the event:
Camino Lituano Community
The municipality association of St. Jacobs route
Friends association of St. Jacobs route
Municipalities of Lazdijai region, Alytus city and region, Birstonas region, Prienai region, Kaunas city and region.
All information about route and maps you can find : www.caminolituano.com and https://www.facebook.com/Camino.lt/
Our contacts: camino.lituano@gmail.com

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vieno iš Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje – „Camino Lituano“ etapo Kaunas-Lazdijai atidarymo proga, kviečiame visus į 7 dienų žygį Kaunas- Lazdijai. Eisime, bendrausime, geriau pažinsime savo šalį, jos gamtą ir čia gyvenančius nuostabius žmones. Tuo pačiu pažymėsime Lietuvos atkūrimo 100-metį bei Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje prisijungimą prie Europos piligrimų kelių, vedančių į Santiago de Compostela, tinklo.
Bendra informacija:
Žygio trukmė -7 dienos.
Bendras atstumas -apie 200 km., vienos dienos atstumas 25-30 km
Žygio pradžia : Gegužės 27d. 9 val. Pažaislio vienuolynas, T. Masiulio g. 31, Kaunas
Atvykimas į starto vietą: Gegužės 26d. nuo 17 iki 19 val., Pažaislio vienuolynas, T. Masiulio g. 31, Kaunas. Čia bus tikslinama galutinė registracija, vyks trumpas instruktažas, bus išduodami piligrimo pasai bei žemėlapiai.
Žygio pabaiga: Birželio 2 dieną, Lazdijų miesto centrinė aikštė.
Nakvynės vietos : Daugšiagirė (Pakuonis), Prienai, Punia, Alytus, Miroslavas, Meteliai, Lazdijai.
Žygio išvakarėse visi norintys galės nakvoti Pažaislio vienuolyno rekolekcijų centre arba viešbutyje „Baltos Burės“, adresu R. Kalantos 124, Kaunas
REGISTRACIJA: IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA YRA BŪTINA. Registracija vykdoma užpildant registracijos anketą.
Maksimalus dalyvių skaičius- 50 žmonių. Skaičių riboja nakvynės vietos. Dalyviai registruojasi kiekvienas asmeniškai. IKI GEGUŽĖS 15 d. imtinai, registruojami tik tie keliautojai, kurie pasiryžę eiti visą 7 dienų maršrutą. Nuo gegužės 16d., jei bus vietų, bus registruojami tie dalyviai, kurie norėtų eiti ne visą maršrutą. REGISTRACIJOS ANKETA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMDSdS5cz6SVYZedEfxqx-3Z_Gt4OIQZWjyYTccz0NW4pnPg/viewform
Preliminarus žygio biudžetas 1 asmeniui:
Vienos nakvynės vieta: 8-12 Eur/asm.
Maistas :Vakarienė+ Pusryčiai (ten kur bus organizuojama bendrai) 8-10 Eur/asm.
Vietose kur nebus bendros vakarienės, bus galimybė gamintis patiems.
Jokių Išankstinių mokėjimų ir dalyvio mokesčių nėra, visi atsiskaitymai vykdomi vietoje, tiesiogiai paslaugų teikėjams.
Žygio pabaiga Birželio 2d., Lazdijai. Pateksite tiesiai Į Lazdijų m. šventę ” Pasienio Fiesta”:
https://www.facebook.com/events/1192836944179813/
Tiksli informacija ir žygio instrukcija bus atsiųsta visiems užsiregistravusiems dalyviams el. paštu asmeniškai.
Renginio organizatoriai ir partneriai:
-Camino Lituano bendruomenė,
-Šv. Jokūbo kelio Savivaldybių asociacija
-Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija
-Lazdijų rajono, Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Prienų, Kauno miesto ir rajono savivaldybės.
Visa informaciją apie maršrutą ir žemėlapius rasite: www.caminolituano.com bei https://www.facebook.com/Camino.lt/
Mūsų kontaktai: camino.lituano@gmail.com